Πάροχος φυσικού αερίου

Μελέτη - Επίβλεψη

Πάροχος ρεύματος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε :

Προμήθεια συστήματος θέρμανσης

Services,

-Προμήθεια του συστήματος θέρμανσης και των υλικών(επιτοίχιοι ή επιδαπέδιοι λέβητες)

Μελέτες/Δικαιολογητικά

Services,

-Μελέτη για το φυσικό αέριο
-Υποβολή δικαιολογητικών για τη σύνδεση με το δίκτυο

Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση

Services,

-Τεχνική Υποστήριξη για την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου -Συντήρηση της εγκατάστασης όποτε προβλέπεται

Κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Services,

-Κατασκευή της εγκατάστασης φυσικού αερίου (σωληνώσεις και λέβητα) με εξειδικευμένο προσωπικό

Δίνουμε ενέργεια

Προγράμματα που καλύπτουν κάθε ενεργειακή ανάγκη… Βρείτε το δικό σας!