• Εταιρεία: Exelixis
  • Τηλέφωνο : Τσακάλωφ 6. Ελασσόνα
  • Τηλέφωνο : +30 24930 25112
Website: https://exelixis-crew.com

Κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου

-Κατασκευή της εγκατάστασης φυσικού αερίου (σωληνώσεις και λέβητα) με εξειδικευμένο προσωπικό